Na prodej

Nelinka des Caprices de Roxanne

Bono Indigo Optima grata X Ch. Gucci de Bellemanie

nar. 7.2.2017  |  povaha: ZCH 6  |  zdraví: SA 0, HD 1/1

Anton od Stříbrňáku

Koudy for Velek od Stříbrňáku X Rascha od Stříbrňáku

nar. 1.4.2018  |  zdraví: SA 0, HD 0/0, ED 0/0, OCD negative  |  tituly: Slovenský šampión krásy mladých